Ông trưởng phòng dâm dê nhân viên mới là phang


Ông trưởng phòng dâm dê nhân viên mới là phang. “Đúng vậy,” Chúa nói khi cô lấy lại bình tĩnh, “vì vậy cô gái này tôi đã làm, Rachel, điều ngọt ngào nhất mà bạn từng thấy. Cô ấy làm tình nguyện viên trong bếp súp, cô ấy đi lễ vào mỗi Chủ nhật, cô ấy không quan hệ tình dục, cô ấy không nghiện ma túy, cô ấy đang học đại học để trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ trẻ em ở Châu Phi, tôi có thể tiếp tục. Ừ! Đó là một trong những! ” Đức Chúa Trời nói qua một cách khô khan, “Không thể đến được với anh ta, đúng không?” “Bạn đang không chăm sóc bản thân nhiều.”

You may also like...