Đụ em y tá chảy máu lồn


Đụ em y tá chảy máu lồn. Người thứ tư là người đàn ông từ ba đến sáu người của tôi. Người đàn ông đã chính xác, anh ấy bằng tuổi tôi. Anh ấy là một Bác sĩ thú y người Iraq hoàn thành bằng Thạc sĩ tại trường Đại học của chúng tôi. Trong thực tế, anh ấy đã ở trong một trong những lớp học của tôi. Tôi đã nghĩ rằng nó có thể trở nên kỳ lạ hay gì đó nhưng anh ấy nói rằng anh ấy đã phải lòng tôi suốt cả học kỳ. Tôi cũng đã chú ý đến anh ấy trong lớp của tôi. Tôi ước rằng anh ấy là người cuối cùng của tôi trong ngày, sau đó tôi sẽ cố gắng để anh ấy ở lại. Tôi muốn thức dậy bên cạnh đó mỗi sáng.

You may also like...