Cô em nhân viên biết chiều anh sếp da đen


Cô em nhân viên biết chiều anh sếp da đen. Có, tôi có, và tôi không biết tại sao bạn không chia sẻ điều đó với tôi, với tất cả mọi người.” Cô ấy nói một cách tức giận, ngồi dậy ngay bây giờ và kéo ra khỏi tôi. “Chúng ta chỉ được phép nói chuyện khi đang làm tình, hay gì đó? Bởi vì anh đã nghĩ rằng em quan trọng với anh hơn thế ”. “Bạn làm!” Tôi gầm gừ. “Bạn có biết rằng; đừng giả vờ như bạn không. Có một lý do chính đáng khiến tôi không nói với ai bất cứ điều gì về cô ấy ”. “Ồ, phải không? Và cái đó là cái gì?” Cô ấy bắn trả. “Tôi… Cô ấy-” Tôi dừng lại, không biết phải tiếp tục như thế nào.

You may also like...